Aconteceu! Você viu?

Produtos da Agricultura Nikkei na América do Sul fazem parte de encontro no Miyagui Kenjinkai do Brasil

CKC promove Programa de Intercambio e Cooperação Agricultores Nikkeis da América do Sul. (Foto: Luci Judice Yizima)

Agricultores, comerciantes, empresário do setor da indústria, e executivos participaram da 2ª Reunião de Fortalecimento da Agricultura Nikkei na América do Sul promovido pela CKC – (Chuo Kaihatsu Corporation) de São Paulo e o Ministério da Agricultura do Japão. No evento foram expostos produtos produzidos pelas entidades nikkeis na Ameria do Sul.

 

Segunda Reunião de Fortalecimento da Agricultura Nikkei na América do Sul.(Foto: Luci Judice Yizima)

 

O encerramento do Programa Intercambio e Cooperação dos Agricultores Nikkeis 2017 teve a participação de Juliana Geseíra Monteiro, Yoshiko Kanno, Takako Takii, Ana Hiromi Okubo Hitomi Momiyama, Miyoko Takaki, Jitsuo Hanaoka, Tsutomu Massuda, Julio Takaki, Paulo Honda, Tania Noriko Utsumi, Solange Yamamoto, Miriam Nishimura Lida, Cecilia Toshie Yamamoto Yamazaki, Marcia Orui Eiro, Marcia Kague, Morishige Matsuura, Shinji Fukui, Yuta Riza, Família Otsuka, Roberto Gogami, Konde Rie, Simone Omori, Eduardo Ken Kamada, Masayuki Nakamori, Alvaro T. Yamamoto, Swan Yuki Hamasaki, Oscar Nobushiro Sato, Mayumi Takai, Miwa Onaka, Eduardo Sekita de Oliveira, Mylene Akina Takizawa, Kazumori Sato, Isao Kurokawa, Meire Sato, Sergio Mitui, Kikuko Morishita, Emy Kurashige, Marli Mitika Tatemoto, Roberto Furuya, M. F. Furi, Michel Kubota, Adriana Peruzzi, Yasuhiro Takashi, Marcelo Kazu Mikami, Sergio Ituo Masunaga, Michinori Amelia Konagano, Nelson Hitoshi Kamitsuji, Henrique Massaru Yuri, Akira Omori, Caio Ikuta, Izumi Honda, Rubens Takeshi Shimizu, Copa Centro – Cooperativa Agropecuária do Centro Oeste, ADESC – Associação Cultural dos Departamentos das Senhoras Cooperativistas

 

Uvassem sementes produzidas em Pilar do Sul -SP. (Foto: Luci Judce Yizima)

 

Assessoria Contábil

Assessoria Contábil

KARATÊ

Assessoria Contábil

Assessoria Contábil

KARATÊ